Enquête – Interactieve Mobiele Spraak/Taal Hulpmiddelen – Spraak, Taal & Communicatie

Logo projectMomenteel voeren wij een enquête uit met betrekking tot het project “Interactieve Spraak/Taal Hulpmiddelen Voor Leerkrachten En Kinderen”.

Dit is een 3-jarig project dat is gericht op het creëren van gratis spraak- en taalinteractieve mobiele hulpmiddelen voor gebruik door leerkrachten in het kleuter- en lager onderwijs. Via deze mobiele hulpmiddelen zullen kinderen met spraak-, taal- en communicatieproblemen geholpen worden om hun vaardigheden te verbeteren met de juiste spraak, taal en communicatie ondersteuning.

Er zijn geen goede of foute antwoorden op de vragen. We zijn benieuwd naar wat u echt denkt. Soms zal u het gevoel hebben dat geen enkele van de antwoordopties voldoende beschrijft wat u denkt. Dit gebeurt regelmatig in dit soort vragenlijsten, maar we vragen u om te proberen de optie te kiezen die het beste past / het meest overeenkomt met uw ideeën en ervaringen.

De vragenlijst vindt u via deze link:

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Namens het Consortium “SpeelPath4Teachers – Project website“.
Karel Van Isacker
PhoenixKM (België)

Dit project (2017-1-BG01-Ka201-036295) is gefinancierd met steun van de Europese Commissie (Erasmus + Programma). Deze communicatie geeft uitsluitend de mening van de auteur(s) weer en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.