Bevraging onder Vlaamse leerkrachten die kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) onder hun leerlingen hebben

In het kader van het Europese project AI-TOP doen wij momenteel een bevraging onder Vlaamse leerkrachten die kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) onder hun leerlingen hebben. De vragenlijst is beschikbaar via https://nl.surveymonkey.com/r/AITOPSurveyBE . Mocht u iemand kennen die hieraan kan/wil deelnemen, deel dit dan gerust. Alvast bedankt.