PERSBERICHT – Hoe toegankelijke interactie tussen jongeren met en zonder een beperking kan bijdragen tot een meer inclusieve samenleving.

PERSBERICHT – ONMIDDELLIJKE VERSPREIDING (pdf)
Hoe toegankelijke interactie tussen jongeren met en zonder een beperking kan bijdragen tot een meer inclusieve samenleving.

Jaarlijks vindt op 3 december de Internationale dag voor personen met een handicap plaats. PhoenixKM BVBA (www.phoenixkm.eu, Kortemark) gaat daarom in die week in het kader van het Europese ACCESS-INTERACT project (www.accessinteract.eu/) jongeren uit Bulgarije, Oostenrijk en het VK naar het Vlaamse Ieper brengen. De bedoeling is om hen kennis te laten maken met lokale initiatieven die streven naar een inclusieve samenleving, en dit op het vlak van jongerenwerking, onderwijs en tewerkstelling.

Belangrijkste focus hierbij is hoe toegankelijke interactie tussen jongeren met en zonder een beperking kan bijdragen tot een meer inclusieve samenleving.

Aan de hand van concrete voorbeelden en situaties gaan we jongeren bewust maken dat het inzetten op inclusieve communicatie van jongs af aan kan bijdragen tot een meer inclusieve wereld.

Daarom gaan we met deze groep jongeren het volgende organiseren op 4, 5 en 6 december 2018:

  • Interactieve trainingsessies in Ieper met betrekking tot toegankelijke communicatie tussen jongeren met en zonder beperkingen; alsook met betrekking tot inclusieve tewerkstelling in Vlaanderen – 4 & 5 december 2018
  • Bezoek aan de sociale onderneming Page Electronics NV in Poperinge met focus op inclusieve tewerkstelling – 6 december 2018
  • Bezoek aan het Vrij CLB Ieper met focus op inclusief onderwijs – 4 december 2018
  • Bezoek aan locale initiatieven voor jongeren met een beperking – 5 december 2018

PhoenixKM BVBA
Amersveldestraat 189
8610 Kortemark
Belgium

Contact persoon: Karel Van Isacker, karel@phoenixkm.eu, +32 496 334056

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie vormt geen goedkeuring van de inhoud die uitsluitend de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat. (ACCESS INTERACT – Accessible peer interaction with disabled youth – 2017-2-BG01-KA205-036420)